BusinessReport CRM Customer Relationship Management

Business Report CRM vám pomôže organizovať a budovať ešte lepšie vzťahy s vašimi zákazníkmi v predaji, marketingu, či poprednom servise.
red-image02.png

MaintPlan CMMS Maintenance Management System

MaintPlan CMMS vám prináša nové možnosti pre znižovanie nákladov, zlepšovanie riadenia údržby a zavedenie Total Productive Maintenance vo vašej spoločnosti
red-image01.png

Naše úspešné realizácie

Kvalitu našich riešení dokazujú úspešné realizácie pre mnohé slovenské aj zahraničné spoločnosti z oblasti služieb, obchodu alebo priemyslu.
red-image04.png

MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre zlepšovanie riadenia údržby a servisu vo Vašej firme či organizácii. Pre pracovníkov údržby je MaintPlan užitočnou pomôckou pri plánovaní a optimalizácii servisných činností vrátane riadenia vzťahov s dodávateľmi či servisnými firmami. Pre manažment je zasa zdrojom prehľadných informácií o štruktúre využívaných zariadení či výške vynaložených nákladov na ich údržbu a servis. Dôležitým prínosom je sledovanie strát v dôsledku prestojov a analýza ich príčin, čo je jedným z kľúčových faktorov k zavedeniu Total Productive Maintenance (TPM).


Ciele

Základným cieľom softvéru MaintPlan je napomáhať Vám produktívnejšie riadiť proces prevádzky a údržby zariadení. Jednou z ciest, ako zvyšovať Váš zisk a úspešnosť na trhu je práve znižovanie servisných nákladov či strát v dôsledku prestojov. MaintPlan Vám poskytne kľúčové informácie o zariadeniach a k nim priradených servisných činnostiach v tabuľkovej či grafickej forme. Tieto informácie môžu byť dostupné z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie údržby, napr. podľa zariadení, podľa ich umiestnenia, podľa nákladových stredísk, podľa dodávateľov a pod. Okrem toho Vám MaintPlan umožní viesť prehľadnú evidenciu dodávateľov či servisných organizácií vrátane histórie komunikácie s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Súčasťou riešenia je aj správa dokumentov, pomocou ktorej budú výkazy, návody, zmluvy, schémy či iné dokumenty ľahko dostupné.

Prínosy 

 • Prehľadná evidencia zariadení vrátane záruk, komponentov, dodávateľov...
 • Sledovanie histórie opráv a údržby zariadení
 • Analýzy príčin porúch a prestojov
 • Meranie nákladovosti údržby a opráv zariadení
 • Automatické generovanie servisného plánu pravidelnej údržby – plánovací kalendár
 • Optimalizácia zásob náhradných dielov
 • Budovanie vedomostnej databázy riešenia problémov
 • Alerty – upozorňovanie na blížiace sa termíny údržby či zadané úlohy
 • Definovanie pracovných postupov a požiadaviek na zdroje (pracovníci, náhradné diely...)
 • Riešenie reklamácií u dodávateľov
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)

Pre koho je MaintPlan určený?

 • výrobné firmy a organizácie  
 • prevádzkovatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • prevádzkovatelia inej techniky a technológií, ktoré si vyžadujú pravidelnú  údržbu a servis

Moduly aplikácie

 • Zariadenia – evidencia zariadení (stroje, prístroje, nástroje a pod), ich priradenie ku kategóriám, k nákladovým strediskám či bodom linky, rozpad zariadenia na komponenty, sledovanie záruk či diagnostiky,  nastavenie intervalov pravidelných servisných činností, zadanie pracovných postupov, požiadaviek na náhradné diely, pracovníkov údržby a pod.
 • Servis – evidencia požadovaných, plánovaných či ukončených servisných činností podľa rôznych kategórii (záručné aj pozáručné opravy, údržba, inštalácia a pod.) vrátane ich analýz.  
 • Náhradné diely – evidencia skladu ND a spotrebného materiálu, optimalizácia zásob, automatické generovanie objednávok podľa stavu zásob a požiadaviek na údržbu. Prepojenie výdajok na servisné výkazy, štatistiky a analýzy spotreby ND.

 • Kontakty - evidencia spoločností a kontaktných osôb (dodávatelia, servisné organizácie a pod.)  
 • Aktivity a úlohy - sledovanie a evidencia aktivít a úloh súvisiacich s prevádzkou zariadení, plánovanie nových aktivít či úloh a ich zobrazenie v kalendári. Možnosť delegovania aktivít aj úloh medzi používateľmi. 

 • Dokumenty - správa dokumentov súvisiacich s prevádzkou zariadení (kúpne a servisné zmluvy, záručné listy, návody, výkresy, schémy a pod.)
 • Integrácia s ERP systémami – možnosť integrácie na rôzne ERP systémy a zobrazovanie informácií týkajúcich sa napr. došlých faktúr, stavu náhradných dielov na sklade a pod.

 


Naše realizácie  /  všetky projekty

Ref1

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť Boge Elastmetall Slovakia Trnava, popredného výrobcu  gumokovových a plastových dielov pre lodný, letecký, ale hlavne automobilový priemysel vrátane známych značiek Porsche, Ferrari alebo Maserati.  


Ref2

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť c2i Dunajská Streda, ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a predajom inovatívnych kompozitných výrobkov. Medzi zákazníkmi sú svetoznámi výrobcovia rôznych závodných automobilov, lodí a lietadiel. 


Ref3

 Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Trstená a Stará Ľubovňa, popredného výrobcu elektrotechnických komponentov pre automobilový priemysel, domáce spotrebiče a náradie .   
 


Ref4

Dodávka CMMS systému MaintPlan pre spoločnosť CHIRANA T. Injecta Stará Turá, jedného z najväčších svetových výrobcov jednorázových striekačiek a injekčných ihiel patriaceho spoločne s firmami Vitrex a Chirmax do skupiny CTI Group.