Řešení

MaintPlanCMMS

MaintPlan CMMS je softvérové řešení, které Vám přináší nové možnosti pro zlepšování řízení údržby a servisu ve Vaší firmě či organizaci. Pro pracovníky údržby je MaintPlan užitečnou pomůckou při plánování a optimalizaci servisních činností včetně řízení vztahů s dodavateli či servisními firmami. Pro management je zase zdrojem přehledných informací o struktuře využívaných zařízení či výši vynaložených nákladů na jejich údržbu a servis. Důležitým přínosem je i sledování ztrát v důsledku prostojů a analýza jejich příčin, co je jedním z klíčových faktorů k zavedení Total Productive Maintenance (TPM).

MaintPlan je dostupný také zdarma jako jednouživatelská nesíťová verze.  

MaintPlan CMMS

Business ReportCRM

Business Report je softvérové řešení, které Vám přináší nové možnosti pro optimalizaci a zlepšování Vašich obchodních, servisních či marketingových procesů. Pro vrcholový manažment je zdrojem informací o aktivitách a úspěšnosti obchodního týmu či o stavu řešení zákaznických problémů. Pro obchodníky, marketingových manažerů i servisních techniků je zase užitečnou pomůckou při práci se zákazníky, obchodními případy a servisními hlášeními díky zpřístupnění důležitých informací z různých zdrojů na jednom místě.

Business Report je dostupný také zdarma jako jednouživatelská nesíťová verze.  

BusinessReport CRM

Naše poslední realizace ...