Zařízení

V modulu Zařízení můžete evidovat všechny typy zařízení (stroje, nástroje, přístroje ...), které provozujete a pro které chcete sledovat jejich údržbu a opravy. U zařízení můžete uvést základní identifikační údaje (typ / model zařízení, obrázek zařízení, dodavatel, výrobce, servisní firma, rok výroby, sériové číslo, evidenční číslo ...), údaje o záruce (datum dodání, datum instalace, záruka v měsících i datumově, případně i záruka na počet jednotek diagnostiky - např.. motohodiny, zdvihy, údery a pod.). V zařízení je možné nastavit jeho detailní strukturu podle jednotlivých komponent včetně jejich výrobních čísel či záruk. K zařízení můžete přiřadit veškeré související informace (plán údržby, dokumenty, servisní výkazy a pod.). Na základě zaevidovaných servisních výkazů je možné zjistit náklady na zařízení podle různých kritérií (čas, dodavatel, kategorie opravy a pod.)

 


 

Naše poslední realizace ...