Obchodní případy

    V modulu Obchodní případy se evidují a vyhodnocují obchodní případy (zakázky, projekty ...), které jsou přiřazeny k zákazníkovi. Sleduje se celý životní cyklus obchodního případu od jeho vzniku, přes realizaci až po ukončení (předání zakázky). V obchodním případě může být dále sledován např.. samotný předmět dodávky, historie případu prostřednictvím vazby na aktivity, dále finanční prognózy (tržby, marže), očekávaný termín uzavření obchodu, rizika, předpokládané i skutečné termíny odevzdání atd.. Modul Obchodní případy tedy z pohledu řízení obchodu hraje pro manažery klíčovou roli. Součástí modulu je i nastavení a sledování plánu tržeb z ukončených obchodních případů.

Naše poslední realizace ...