Aktivity a úlohy

Modul umožňuje vést evidenci všech aktivit a úkolů spojených s provozováním a servisem zařízení, ale také obecnou komunikaci či delegování úkolů v rámci firmy. Aktivity jsou sledovány s vazbou ke konkrétní firmě, osobě, resp. k servisnímu hlášení. Můžete je členit podle typu (setkání, e-maily, telefonáty a pod.) nebo podle stavu (plánované, rozpracované, ukončené ...). Součástí modulu je i osobní kalendář aktivit a úkolů.

 


 

Naše poslední realizace ...