Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.

Služby

Nedílnou součástí dodávky našich řešení Business Report či MaintPlan  jsou instalační, konfigurační a školící služby včetně podpory jejich provozu v následujících obdobích. Všechno úsilí naší společnosti je při náběhu řešení u zákazníka soustředěno na úspěšný start a pak na maximální využívaní aplikace.  

Analýza potřeb a přizpůsobení aplikace specifikům zákazníka  

V tomto balíku služeb se skrývá přehodnocení použitelnosti standardní aplikace u zákazníka. Analyzuje se vlyv aplikace po jejím zavedení na dosavadní organizaci práce a existující procesy. V případě nutnosti se navrhnou změny v konfiguraci aplikace, resp. se aplikace doplní funkcemi, které jsou nevyhnutné pro její plnohodnotné využití u zákazníka.

Analýza technické infrastruktury a doporučení případných změn  

Před instalací se přehodnotí dosavadní technické vybavení zákazníka a navrhnou se případné změny uživatelských počítačů či serveru. Navrhne se také vhodný způsob zálohovaní a archivace dat.

Instalace databáze a klientů do prostředí technické infrastruktury zákazníka, nastavení přístupů  

Tato služba v sobě nese nainstalování databáze a nakonfigurování tabulek na server zákazníka. Na uživatelské počítače se nainstaluje klientská část aplikace. Po těchto činnostech se nakonfigurují přístupy do aplikace dle zákazníkem zvoleného bezpečnostního modelu.  

Migrace dat z jiných zdrojů  

Pokud si zákazník přeje přenést do nového systému i data z jiných aplikací, naše společnost poskytuje i tuto službu. Pokud jsou přenášená data zkonsolidována (tj. přečištěna bez zbytečných duplicit a chyb), lze tímto způsobem urychlit náběh aplikace

Integrace na jiné informační systémy  

Naší snahou je soustředit  pro použivatele informace na jednom místě. Proto je součástí našich služeb také analýza možností integrace navrhovaného řešení na stávající systémy (fakturace, účetnictví, sklad a pod.).  Díky našemu integračnímu nástroji jsme schopní zpřístupnit v našich řešeních neomezené množství dat z jiných systémů.

Vypracování metodiky používaní aplikace  

Součástí dodávky je případná pomoc při vypracování metodiky používaní aplikace u zákazníka. Správně vypracovaná metodika je důležitý dokument z hlediska úspěšnosti zavedení aplikace.  

Školení uživatelů a administrátora  

V souladu s metodikou se vykoná před spuštěním aplikace vyškolení uživatelů a administrátora. Součástí dodávky jsou i uživatelské příručky ve formátu PDF.  

Odevzdání aplikace k užívání a dozor při náběhu

Po ukončení všech dosavadních činností se aplikace odevzdá zákazníkovi do užívání. V období těsně po náběhu se ještě vykonává formou kontrolních dnů zhodnocení funkcionality a míra využívaní aplikace.

Hotline podpora, servis a upgrade

V průběhu platnosti smlouvy se poskytuje zákazníkovi v případe potřeby při uživatelských problémech nebo poruchách hotline telefonická podpora, konzultace k problémům nebo v případě nutnosti i servisní zásahy. Většinu zásahů provádíme na dálku  pomocí softvéru pro vzdálenou podporu  teamviewerQS od společnosti TeamViewer

V případe nových verzí se zákazníkovi poskytuje možnost změny jeho aktuální verze na novou verzi formou upgrade. Cena nových licencí je zahrnuta v ceně roční podpory, cena služeb se platí dle skutečných výkonů.

Programování úprav na míru či další přizpůsobení aplikace specifikám zákazníka je také samozřejmou součástí našich poprodejních služeb.    

Naše poslední realizace ...