Aktivity a úkoly

    Modul umožňuje vést evidenci všech aktivit a úkolů spojených s uzavíráním a realizací obchodních případů či řešením poprodejního servisu u zákazníků. Aktivity jsou sledovány s vazbou ke konkrétnímu zákazníkovi, resp. obchodnímu případu, dále podle jejich charakteru (setkání, e-maily, telefonáty a pod.) a ve vztahu na kontaktní osoby zákazníka. Modul zachycuje čas, kdy byla aktivita provedena, ale zachycuje i obsah komunikace (zprávy z jednání, obsah e-mailů a pod.). Vazba na oddělení a konkrétních obchodních zástupců dovoluje vysledovat míru a kvalitu jejich obchodních aktivit. Součástí modulu je i nastavení a sledování plánu aktivit.

 


 

   

Naše poslední realizace ...