Servis a údržba

K zařízením je možné evidovat všechny servisní úkony, které byly na nich provedeny, resp. které jsou plánované. Plánování údržby lze nastavit zvlášť pro každé zařízení. MaintPlan pak dokáže na základě nastavených intervalů pravidelné údržby vygenerovat servisní plán pro zvolené období. Servisní výkazy je možné přiřadit k vlastním technikům (pracovníkům údržby) nebo k dodavatelským firmám, které Vám provádějí servis zařízení. Na servisním výkazu jsou uvedeny veškeré náklady, které souvisejí se servisním zásahem (práce techniků, dopravní a materiálové náklady, externí náklady fakturované dodavatelskou firmou, náklady z důvodu nefunkčnosti zařízení - prostoje a pod.). Náklady je možné podle těchto servisních listů analyzovat dle různých kritérií - typ,  zařízení, nákladové středisko, dodavatel a pod.

 


 

Naše poslední realizace ...