Servis a zařízení

    V modulu Zařízení můžete evidovat všechny typy zařízení (stroje, nástroje, přístroje ...), které jste dodali svým zákazníkům a pro které chcete sledovat jejich údržbu a opravy. U zařízení můžete uvést jeho základní identifikační údaje (typ / model zařízení, výrobce, servisní firma, rok výroby, sériové číslo, evidenční číslo ...), údaje o záruce či související dokumenty (záruční listy, předávací protokoly a pod.).

K zařízením je možné v modulu Servis evidovat všechny servisní úkony, které byly na něm provedeny, resp. které jsou plánované. Plánování údržby lze nastavit samostatně pro každé zařízení zvlášť. Na servisním hlášení jsou uvedeny všechny položky, které souvisely se servisním zásahem (specifikace řešeného problému, stav řešení, termín vyřešení, práce techniků, dopravní a cestovní náklady, náhradní díly a pod.).

   

 
 

   

Naše poslední realizace ...