Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.

Základní informace o Business Report CRM

Business Report je softvérové řešení, které Vám přináší nové možnosti pro optimalizaci a zlepšování Vašich obchodních, servisních či marketingových procesů. Pro vrcholový manažment je zdrojem informací o aktivitách a úspěšnosti obchodního týmu či o stavu řešení zákaznických problémů. Pro obchodníky, marketingových manažerů i servisních techniků je zase užitečnou pomůckou při práci se zákazníky, obchodními případy a servisními hlášeními díky zpřístupnění důležitých informací z různých zdrojů na jednom místě.

Cíle

Základním cílem řešení Business Report je pomoci Vám produktivnější řídit obchodní, marketingové a servisní procesy ve Vaší společnosti. Řešení Vám poskytne klíčové informace o výsledcích práce Vašeho obchodního týmu. Získáte přehled o potenciálních, rozpracovaných, ukončených ale i neúspěšných obchodních případech v tabulkové či grafické formě, přičemž tyto informace můžete vyhodnocovat z různých pohledů důležitých pro řízení: podle zákazníků, obchodních zástupců, produktů, obchodních kanálů a pod. Budete mít kontrolu nad stavem řešení zákaznických požadavků či problémů díky servisnímu modulu. Součástí řešení je i zachycení komunikace se zákazníky: záznamy ze setkání, e-maily, dokumenty a pod. Business Report Vám pomůže produktivnější řídit obchodní a servisní tím, budovat ještě lepší vztahy s Vašimi zákazníky a tím zvyšovat i úspěšnost Vaší firmy na trhu.

Přínosy

Přínosy

 • Přehledná evidence zákazníků, obchodních případů, servisních požadavků, dokumentů, úkolů a aktivit na jednom místě
 • Sledování a vyhodnocování obchodního potenciálu firmy
 • Sledování a vyhodnocování servisních činností v návaznosti na dodané zařízení
 • Koordinace činností obchodníků a techniků, sledování zadaných úkolů a kontrola stavu jejich plnění
 • Geomarketing – mapové přehledy a analýzy
 • Automaticky generovaný reporting do emailu - výrazná úspora času pro zaměstnance i vedení firmy
 • Zjednodušení a automatizace opakovaných činností (hromadná korespondence, tvorba dokumentů z předloh a pod.)
 • Zastupitelnost zaměstnanců navzájem, ochrana před ztrátou informací
 • Alerts - upozorňování na blížící se termíny zda zadané úkoly
 • Plánování vybraných ukazatelů (obraty, počet aktivit a pod.), Sledování stavu jejich plnění v různé struktuře (období, firma, divize / oddělení, zaměstnanec atd.).
 • Možnost propojení na různé skladové, fakturační zda účetní informační systémy
 • Neomezený počet uživatelsky nastavitelných výstupních sestav, grafů a formulářů
 • Analytické grafy s možností rozpadu hodnot (drill-down)

Pro koho je Business Report určen?

 • dodavatelé informačních a komunikačních technologií
 • dodavatelé dopravní, stavební či manipulační techniky
 • dodavatelé elektrických a energetických zařízení
 • dodavatelé ostatních technologií pro oblast výroby, služeb a obchodu
 • poskytovatelé služeb
 • velkoobchod, výroba a jiné

Naše poslední realizace ...