Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.

Základní informace o MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS je softvérové řešení, které Vám přináší nové možnosti pro zlepšování řízení údržby a servisu ve Vaší firmě či organizaci. Pro pracovníky údržby je MaintPlan užitečnou pomůckou při plánování a optimalizaci servisních činností včetně řízení vztahů s dodavateli či servisními firmami. Pro management je zase zdrojem přehledných informací o struktuře využívaných zařízení či výši vynaložených nákladů na jejich údržbu a servis. Důležitým přínosem je i sledování ztrát v důsledku prostojů a analýza jejich příčin, co je jedním z klíčových faktorů  k zavedení Total Productive Maintenance (TPM).

Cíle

Základním cílem softwaru MaintPlan je napomáhat Vám produktivněji řídit proces provozu a údržby zařízení. Jednou z cest, jak zvyšovat Váš zisk a úspěšnost na trhu je právě snižování servisních nákladů či ztrát v důsledku prostojů. MaintPlan Vám poskytne klíčové informace o zařízeních ak nim přiřazených servisních činnostech v tabulkové či grafické formě. Tyto informace mohou být dostupné z různých pohledů důležitých pro řízení údržby, např. podle zařízení, podle jejich umístění, podle nákladových středisek, podle dodavatelů a pod. Kromě toho Vám MaintPlan umožní vést přehlednou evidenci dodavatelů či servisních organizací včetně historie komunikace s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Součástí řešení je i správa dokumentů, pomocí níž budou výkazy, návody, smlouvy, schémata či jiné dokumenty snadno dostupné.

Prínosy

Přínosy 

 • Přehledná evidence zařízení včetně záruk, komponentů, dodavatelů ...
 • Aktivní využití čárkových kódů, QR kódů a NFC nálepek
 • Mobilita – požadavky, práce a checklisty přes mobilní aplikáci MPMobile pro telefóny a tablety
 • Sledování historie oprav a údržby zařízení
 • Analýzy příčin poruch a prostojů
 • Měření nákladovosti údržby a oprav zařízení
 • Automatické generování servisního plánu pravidelné údržby - plánovací kalendář
 • Optimalizace zásob náhradních dílů
 • Budování znalostní databáze řešení problémů
 • Upozorňování na blížící se termíny údržby či zadané úkoly
 • Definování pracovních postupů a požadavků na zdroje (pracovníci, náhradní díly ...)
 • Elektronické checklisty – vyplňování pracovních postupů přímo v MPTerminal nebo MPMobile
 • SMS a email notifikace o nových poruchách, nastavení eskalačních notifikací
 • Neomezený počet uživatelsky nastavitelných výstupních sestav, grafů a formulářů
 • Analytické grafy s možností rozpadu hodnot (drill-down) 
 • Automatický reporting do emailu

Pro koho je MaintPlan určen?

 • výrobní firmy a organizace
 • provozovatelé dopravní, stavební či manipulační techniky
 • provozovatelé jiné techniky a technologií, které vyžadují pravidelnou údržbu a servis

Naše poslední realizace ...