Aktivity a úlohy

Modul umožňuje viesť evidenciu všetkých aktivít a úloh spojených s prevádzkovaním a servisom zariadení, ale aj všeobecnú komunikáciu či delegovanie úloh v rámci firmy.

Podľa záznamov, na ktoré sa aktivity viažu, ich možno členiť podľa:

  • firiem
  • osôb
  • servisných hlásení
  • typu (stretnutia, e-maily, telefonáty a pod.)
  • stavu (napr. plánované, rozpracované, ukončené)

Súčasťou modulu je aj osobný kalendár aktivít a úloh.

 

Naše posledné realizácie ...