Aktivity a úlohy

Modul umožňuje viesť evidenciu všetkých aktivít a úloh spojených s uzatváraním a realizáciou obchodných prípadov či riešením popredajného servisu u zákazníkov.

Aktivity sú sledované vo vzťahu ku konkrétnemu zákazníkovi, obchodnému prípadu, podľa ich charakteru (stretnutia, e-maily, telefonáty a pod.) a vo vzťahu na kontaktné osoby zákazníka. Modul zachytáva čas, kedy bola aktivita vykonaná aj obsah komunikácie (napr. správy z jednaní, obsah e-mailov).

Väzba na oddelenia a konkrétnych obchodných zástupcov dovoľuje vysledovať mieru a kvalitu ich obchodných aktivít. Súčasťou modulu je aj nastavenie a sledovanie plánu aktivít.

 

Naše posledné realizácie ...