Zariadenia

V module Zariadenia môžete evidovať všetky typy zariadení (stroje, nástroje, prístroje...), ktoré prevádzkujete a pre ktoré chcete sledovať ich údržbu a opravy.

Pri zariadení môžete uviesť:

  •  základné identifikačné údaje: typ/model zariadenia, obrázok zariadenia, dodávateľ, výrobca, servisná firma, rok výroby, sériové číslo, evidenčné číslo...
  • údaje o záruke: dátum dodania, dátum inštalácie, záruka v mesiacoch aj dátumovo, prípadne aj záruka na počet jednotiek diagnostiky – hodiny, zdvihy, údery a pod.
  • komponenty: detailná štruktúru podľa jednotlivých komponent vrátane ich výrobných čísiel či záruk
  • súvisiace informácie (plán údržby, dokumenty, servisné výkazy a pod.)

Na základe evidovaných servisných výkazov je možné zistiť náklady na zariadenie podľa rôznych kritérií – čas, dodávateľ, kategória opravy...

 

Naše posledné realizácie ...