Servis a údržba

K zariadeniam je možné evidovať všetky vykonané i plánované servisné úkony.

Údržbu môžete naplánovať pre každé zariadenie osobitne. MaintPlan potom dokáže na základe nastavených intervalov pravidelnej údržby vygenerovať servisný plán pre zvolené obdobie.

Servisné výkazy je možné priradiť k vlastným technikom (pracovníkom údržby) alebo k dodávateľským firmám, ktoré Vám vykonávajú servis zariadení. V servisnom výkaze sú uvedené všetky náklady, ktoré súviseli so servisným zásahom:

  • práca vlastných technikov
  • dopravné náklady
  • materiálové náklady
  • externé náklady fakturované dodávateľskou firmou
  • náklady z dôvodu nefunkčnosti zariadenia – prestoje

Náklady je možné podľa sumára servisných listov analyzovať podľa rôznych kritérií – typ zariadenia, nákladové stredisko, dodávateľ...

 

Naše posledné realizácie ...