Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Základné informácie o MaintPlan CMMS

MaintPlan CMMS je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre zlepšovanie riadenia údržby a servisu vo Vašej firme či organizácii. Pre pracovníkov údržby je MaintPlan užitočnou pomôckou pri plánovaní a optimalizácii servisných činností vrátane riadenia vzťahov s dodávateľmi či servisnými firmami. Pre manažment je zasa zdrojom prehľadných informácií o štruktúre využívaných zariadení či výške vynaložených nákladov na ich údržbu a servis. Dôležitým prínosom je sledovanie strát v dôsledku prestojov a analýza ich príčin, čo je jedným z kľúčových faktorov k zavedeniu Total Productive Maintenance (TPM).

Ciele

Základným cieľom softvéru MaintPlan je napomáhať Vám produktívnejšie riadiť proces prevádzky a údržby zariadení. Jednou z ciest, ako zvyšovať Váš zisk a úspešnosť na trhu je práve znižovanie servisných nákladov či strát v dôsledku prestojov. MaintPlan Vám poskytne kľúčové informácie o zariadeniach a k nim priradených servisných činnostiach v tabuľkovej či grafickej forme. Tieto informácie môžu byť dostupné z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie údržby, napr. podľa zariadení, podľa ich umiestnenia, podľa nákladových stredísk, podľa dodávateľov a pod. Okrem toho Vám MaintPlan umožní viesť prehľadnú evidenciu dodávateľov či servisných organizácií vrátane histórie komunikácie s nimi (telefonáty, e-maily a pod.). Súčasťou riešenia je aj správa dokumentov, pomocou ktorej budú výkazy, návody, zmluvy, schémy či iné dokumenty ľahko dostupné.

Prínosy

Prínosy

 • Prehľadná evidencia zariadení vrátane záruk, komponentov, dodávateľov...
 • Aktívne využívanie čiarových kódov, QR kódov a NFC nálepiek 
 • Mobilita – požiadavky, práca a checklisty cez mobilnú aplikáciu MPMobile pre telefóny a tablety
 • Sledovanie histórie opráv a údržby zariadení
 • Analýzy príčin porúch a prestojov
 • Meranie nákladov na údržbu a opravy zariadení
 • Automatické generovanie servisného plánu pravidelnej údržby – plánovací kalendár
 • Optimalizácia zásob náhradných dielov
 • Budovanie vedomostnej databázy riešenia problémov
 • Upozorňovanie na blížiace sa termíny údržby či zadané úlohy
 • Definovanie pracovných postupov, meraní a požiadaviek na zdroje (pracovníci, náhradné diely...)
 • Elektronické checklisty – vyplňovanie pracovných postupov priamo v MPTerminal alebo MPMobile
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • SMS a email notifikácie o nových poruchách, nastavenie eskalačných notifikácií
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)
 • Automatický reporting do emailu

Pre koho je MaintPlan určený?

 • výrobné firmy a organizácie  
 • prevádzkovatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • prevádzkovatelia inej techniky a technológií, ktoré si vyžadujú pravidelnú  údržbu a servis

Naše posledné realizácie ...