Obchodné prípady

V module Obchodné prípady sa evidujú a vyhodnocujú obchodné prípady (zákazky, projekty...), ktoré sú priradené k zákazníkovi. Sleduje sa celý životný cyklus obchodného prípadu od jeho vzniku, cez realizáciu až po ukončenie (odovzdanie zákazky).

V obchodnom prípade tiež môže byť sledovaný

  •  predmet dodávky
  • história prípadu - prostredníctvom väzby na aktivity
  • finančné prognózy (tržby, marže)
  • očakávaný termín skontrahovania
  • riziká
  • predpokladané i skutočné termíny odovzdania, atď.

Modul Obchodné prípady teda z pohľadu riadenia obchodu zohráva pre manažérov kľúčovú úlohu. Súčasťou modulu je aj nastavenie a sledovanie plánu tržieb na základe ukončených obchodných prípadov.

 

Naše posledné realizácie ...