Servis a zariadenia

V module Zariadenia môžete evidovať všetky typy zariadení (stroje, nástroje, prístroje...), ktoré ste dodali svojim zákazníkom a pre ktoré chcete sledovať ich údržbu a opravy.

Pri zariadení môžete uviesť:

  •  základné identifikačné údaje: typ/model zariadenia, výrobca, servisná firma, rok výroby, sériové číslo, evidenčné číslo...
  • údaje o záruke
  • súvisiace dokumenty (záručné listy, preberacie protokoly a pod.)  

V module Servis je možné k zariadeniam evidovať všetky vykonané i plánované servisné úkony. Pomocou modulu môžete plánovať údržbu zariadení (i pre každé zariadenie zvlášť).

Servisné hlásenie obsahuje všetky položky, ktoré súvisia so servisným zásahom:

  • špecifikácia riešeného problému
  • stav riešenia
  • termín vyriešenia
  • práca technikov
  • dopravné a cestovné náklady
  • náhradné diely a pod.  

   

Naše posledné realizácie ...