Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Základné informácie o BusinessReport CRM

BusinessReport je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre optimalizáciu a zlepšovanie Vašich obchodných, servisných či marketingových procesov. Pre vrcholový manažment je zdrojom informácií o aktivitách a úspešnosti obchodného tímu či o stave riešenia zákazníckych problémov. Pre obchodníkov, marketingových manažérov aj servisných technikov je zasa užitočnou pomôckou pri práci so zákazníkmi, obchodnými prípadmi a servisnými hláseniami vďaka sprístupneniu dôležitých informácií z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Ciele

Základným cieľom riešenia Business Report je pomôcť Vám produktívnejšie riadiť obchodné, marketingové a servisné procesy vo Vašej spoločnosti. Riešenie Vám poskytne kľúčové informácie o výsledkoch práce Vášho obchodného tímu. Získate prehľad o potenciálnych, rozpracovaných, ukončených ale aj neúspešných obchodných prípadoch v tabuľkovej či grafickej forme, pričom tieto informácie môžete vyhodnocovať z rôznych pohľadov dôležitých pre riadenie: podľa zákazníkov, obchodných zástupcov, produktov, obchodných kanálov a pod. Budete mať kontrolu nad stavom riešenia zákazníckych požiadaviek či problémov vďaka servisnému modulu. Súčasťou riešenia je aj zachytenie komunikácie so zákazníkmi: záznamy zo stretnutí, e-maily, dokumenty a pod. Business Report Vám pomôže produktívnejšie riadiť obchodný a servisný tým, budovať ešte lepšie vzťahy s Vašimi zákazníkmi a tým zvyšovať aj úspešnosť Vašej firmy na trhu. 

Ciele

Prínosy

 • Prehľadná evidencia zákazníkov, obchodných prípadov, servisných požiadaviek, dokumentov, úloh a aktivít na jednom mieste
 • Sledovanie a vyhodnocovanie obchodného potenciálu firmy
 • Sledovanie a vyhodnocovanie servisných činností v náväznosti na dodané zariadenia
 • Koordinácia činností obchodníkov a technikov, sledovanie zadaných úloh a kontrola stavu ich plnenia
 • Geomarketing – mapové prehľady a analýzy
 • Automaticky generovaný reporting do emailu – výrazná úspora času pre zamestnancov aj vedenie firmy
 • Zjednodušenie a automatizácia opakovaných činností (hromadná korešpondencia, tvorba dokumentov z predlôh a pod.)
 • Zastupiteľnosť zamestnancov navzájom, ochrana pred stratou informácií
 • Alerty – upozorňovanie na blížiace sa termíny či zadané úlohy
 • Plánovanie vybraných ukazovateľov (obraty, počet aktivít a pod.), sledovanie stavu ich plnenia v rôznej štruktúre (obdobie, firma, divízia/oddelenie, zamestnanec atď.)
 • Možnosť prepojenia na rôzne skladové, fakturačné či účtovné informačné systémy
 • Neobmedzený počet užívateľsky nastaviteľných výstupných zostáv, grafov a formulárov
 • Analytické grafy s možnosťou rozpadu hodnôt (drill-down)

Pre koho je Business Report určený?

 • dodávatelia informačných a komunikačných technológií  
 • dodávatelia dopravnej, stavebnej či manipulačnej techniky 
 • dodávatelia elektrických a energetických zariadení
 • dodávatelia ostatných technológií  pre oblasť výroby, služieb a obchodu
 • poskytovatelia služieb
 • veľkoobchod, výroba a iné

Naše posledné realizácie ...