Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Služby

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky našich riešení Business Report či MaintPlan sú inštalačné, konfiguračné a školiteľské služby vrátane podpory prevádzky v nasledujúcich obdobiach. Všetko úsilie našej spoločnosti je pri nábehu riešenia u zákazníka sústredené na úspešný štart a následne maximálne využívanie aplikácie.   

Analýza potrieb a prispôsobenie aplikácie požiadavkám zákazníka  

V tomto balíku služieb sa skrýva prehodnotenie použiteľnosti štandardnej verzie aplikácie u zákazníka. Analyzuje sa vplyv aplikácie po jej zavedení na doterajšiu organizáciu práce a zaužívané procesy. V prípade nutnosti sa navrhnú úpravy aplikácie na mieru podľa požiadaviek zákazníka. 

Analýza technickej infraštruktúry a doporučenie prípadných zmien

Pred inštaláciou sa prehodnotí doterajšie technické vybavenie zákazníka a navrhnú sa prípadné zmeny technických parametrov užívateľských počítačov a servera. Takisto sa zvolí vhodný spôsob zálohovania a archivácie dát.   

Inštalácia databázy a klientov do prostredia technickej infraštruktúry zákazníka, nastavenie prístupov

Táto služba v sebe zahŕňa nainštalovanie databázy a nakonfigurovanie tabuliek na server zákazníka. Zároveň sa na používateľské počítače nainštaluje klientská časť aplikácie. Po týchto činnostiach sa nakonfigurujú prístupy do aplikácie podľa zákazníkom zvoleného bezpečnostného modelu.

Migrácia dát z iných zdrojov

Pokiaľ si zákazník želá preniesť do nového systému aj dáta z iných aplikácií, naša spoločnosť ponúka aj takúto službu. Pokiaľ sú prenášané dáta skonsolidované (t.j. prečistené bez zbytočných duplicít a chýb), dá sa takýmto spôsobom urýchliť nábeh aplikácie.

Integrácia na iné informačné systémy  

Našou snahou je sústrediť  pre používateľa informácie na jednom mieste. Preto je súčasťou našich služieb aj analýza možností integrácie navrhovaného riešenia na doterajšie zákazníkove systémy (fakturácia, účtovníctvo, sklad a pod.). Vďaka nášmu integračnému nástroju sme schopní sprístupniť v našich riešeniach neobmedzené množstvo dát z iných systémov.

Vypracovanie metodiky používania aplikácie

Súčasťou dodávky býva pomoc pri vypracovaní metodiky používania aplikácie u zákazníka. Správne vypracovaná metodika je veľmi dôležitý dokument z pohľadu úspešnosti zavedenia aplikácie.  

Školenie používateľov a administrátora

V súlade s metodikou sa vykoná pred spustením prevádzky aplikácie ešte vyškolenie užívateľov a administrátora. Súčasťou dodávky sú aj používateľské príručky vo formáte PDF.

Odovzdanie aplikácie do prevádzky a dozor pri nábehu

Po ukončení všetkých predchádzajúcich činností sa aplikácia odovzdá zákazníkovi do prevádzky. V období tesne po nábehu sa ešte vykonáva formou kontrolných dní zhodnotenie funkcionality a miera využívania aplikácie.

Hotline podpora, servis a upgrade

Počas platnosti zmluvy sa poskytuje zákazníkovi v prípade potreby pri prevádzkových problémoch alebo poruchách hotline telefonická podpora, konzultácie k problémom alebo v prípade nutnosti aj servisné zásahy. Väčšinu zásahov vykonávame na diaľku  pomocou softvéru pre vzdialenú podporu  teamviewerQS od spoločnosti  TeamViewer.

V prípade nových verzií ponúkame našim zákazníkom možnosť výmeny ich aktuálnej verzie za novú (upgrade). Cena nových licencií je zahrnutá v cene ročnej podpory, cena služieb sa platí podľa skutočných výkonov.

Programovanie úprav na mieru či ďalšie prispôsobovanie aplikácie podľa špecifikácií zákazníka sú tiež samozrejmou súčasťou našich popredajných služieb.    

Naše posledné realizácie ...