Kontakty

Pre evidenciu kontaktov slúžia moduly Spoločnosti a Osoby, ktoré umožňujú evidovať základné informácie o firmách (dodávatelia, servisné firmy atď.) a osobách, ktoré sú k nim priradené. Zmyslom adresára je nielen poskytovať základné informácie používateľom pri bežnej korešpondencii a obchodnom styku, ale zároveň tvoriť základný spojovací mostík medzi ostatnými modulmi.

 

Naše posledné realizácie ...