Dokumenty

V Dokumentoch sú evidované všetky dokumenty priradené k firmám, osobám, zariadeniam či servisným činnostiam, napríklad:

  • zmluvy
  • návody
  • výkresy
  • schémy
  • obrázky
  • videá

Dokumenty sú uložené podľa verzií a sú nezávislé od typu súboru.

Základným prínosom je okamžitá dostupnosť dokumentov pri príprave údržby, pri komunikácii s dodávateľom či servisnou firmou a pod. Ďalšími výhodami sú možnosť využívať linky na súbory či adresáre alebo tvorba dokumentov z preddefinovaných predlôh.

 

Naše posledné realizácie ...