MaintPlan Mobile

MaintPlan Mobile CMMS (MPMobile) je on-line mobilný klient softvéru MaintPlan CMMS pre riadenie údržby. Aplikácia je určená pre všetky firmy alebo organizácie, ktoré vyžadujú alebo preferujú CMMS riešenie pre riadenie údržby typu on-premise (t.j. databáza beží na vašom firemnom serveri a dáta sú uložené a prístupné cez vašu internú sieť) a ktoré potrebujú efektívne evidovať a riadiť opravy a údržbu aj prostredníctvom mobilných zariadení.

Základné vlastnosti MaintPlan Mobile:

  • Požiadavky – Opravy, údržba, kontroly, revízie, inštalácie alebo iné typy požiadaviek so všetkými súvisiacimi informáciami na jednom mieste. Jednoduché sledovanie príčin porúch, dĺžky prestojov či nákladov na opravy a údržbu. Možnosť detailného sledovania rozpracovaných požiadaviek (čakanie na náhradný diel, čakanie sa servis, hľadanie príčin poruchy atď.)
  • Výkazy práce - vaši technici si dokážu zaevidovať svoju prácu v reálnom čase cez tlačidlo Začiatok/Koniec práce
  • Elektronické checklisty – vaši technici vyplňujú zoznamy pracovných inštrukcií a meraní priamo v mobilnej aplikácii
  • Spotreba ND - v každej požiadavke dokážete odpísať spotrebované náhradné diely alebo si zadať požiadavku na ich objednanie.
  • Zariadenia – informácie o všetkých zariadeniach, strojoch alebo objektoch, ktoré vyžadujú evidenciu a plánovanie opráv alebo údržby. Možnosť zobrazenia súvisiacich informácií priamo na karte zariadenia
  • Technici - zoznam technikov so zobrazením ich aktuálnej obsadenosti. Možnosť volať alebo poslať im e-mail priamo z Vášho zariadenia.
  • Dokumenty – pridajte fotky, videá, skice alebo iné typy príloh k požiadavkám, zariadeniam alebo technikom.
  • Filtrovanie dát, zadávanie nových požiadaviek, či nových meraní cez čiarový kód, QR kód a NFC etikety
  • Môj filter - pokiaľ máte na starosti iba časť zariadení vo vašom závode alebo firme, môžete si nastaviť vlastný filter pre zobrazenie súvisiacich požiadaviek alebo zariadení.Stiahnite a vyskúšajte si náš systém MaintPlan CMMS / MPMobile pre riadenie údržby ako voľné DEMO!    small-android-app-on-google-play                   small-available_on_the_app_store_(black)                    blackberry_world

Naše posledné realizácie ...