Dokumenty

V časti Dokumenty sú evidované dokumenty podľa rôznych kategórií: ponuky, zmluvy, objednávky, záručné listy a pod. Dokumenty je možné naviazať na zákazníka, kontaktnú osobu či obchodný prípad.

Dokumenty sú uložené podľa verzií a je možné k ním pripájať všetky súvisiace externé súbory (text, tabuľky, obrázky, výkresy a pod.).

Základným prínosom modulu je okamžitá dostupnosť dokumentov, napr. pri komunikácii so zákazníkom či pripomienkovaní dokumentov. Ďalšími výhodami sú možnosť využívať linky na súbory či adresáre alebo tvorba dokumentov z predefinovaných predlôh.

Naše posledné realizácie ...