BusinessReport Mobile

BusinessReport Mobile CRM (BRMobile) je off-line mobilný klient pre softvér BusinessReport CRM. Aplikácia je určená predovšetkým pre tých, ktorí uprednostňujú CRM riešenie typu on-premise (t.j. databáza beží a dáta sú uložené na vašom serveri) hlavne kvôli širokej funkcionalite a možnosti integrácie na váš terajší ERP systém - samozrejme s možnosťou pripojenia mobilných zariadení.

Základné vlastnosti BusinessReport Mobile CRM:

  • Správa kontaktov – evidencia základných informácií o vašich zákazníkoch, dodávateľoch alebo ďalších firmách, spoločnostiach a ich kontaktných osobách. Dôležité informácie súvisiace s kontaktom máte dostupné v jednom náhľade. Pokiaľ je BusinessReport integrovaný s vašim ERP systémom, máte vo svojom zariadení dostupné aj užitočné informácie o obratoch, pohľadávkach či ratingu vašich zákazníkov.
  • Aktivity – môžete evidovať a plánovať všetky svoje stretnutia, e-maily, telefonáty, úlohy alebo iné typy aktivít. Dokážete priradiť aktivitu inému používateľovi, využívať GPS pri zápise záznamu o stretnutí, importovať hovory alebo SMS a pod.
  • Obchodné prípady – sledujte všetky svoje obchodné príležitosti, ponuky alebo zákazky v náväznosti na firmy, kontakty, produktové skupiny a pod.
  • Zariadenia – informácie o všetkých zariadeniach alebo strojoch ktoré ste dodali nebo ich spravujete u vašich zákazníkov vrátane záruk alebo servisnej histórie. Veľmi užitočná pomôcka hlavne pre dodávateľov strojov a technológií.
  • Servis – všetky servisné požiadavky zákazníkov na jednom mieste. Opravy, údržba, inštalácie alebo iné typy požiadaviek so všetkými súvisiacimi informáciami. Pracovné výkazy je možné ukončovať podpisom zákazníka s následným vytvorením a odoslaním PDF súboru po synchronizácii.
  • Dokumenty – pridajte fotky, dokumenty alebo iné typy príloh k svojím firmám, kontaktom, obchodným prípadom, zariadeniam alebo servisným hláseniam.Stiahnite a vyskúšajte si BusinessReport CRM ako voľné DEMO!    small-android-app-on-google-play                    small-available_on_the_app_store_(black)                     blackberry_world

Naše posledné realizácie ...