Naše posledné realizácie ...

Naše riešenia pre priemysel a obchod

MaintPlanCMMS

MaintPlan CMMS je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre zlepšovanie riadenia údržby a servisu vo Vašej firme či organizácii. Pre pracovníkov údržby je MaintPlan užitočnou pomôckou pri plánovaní a optimalizácii servisných činností vrátane riadenia vzťahov s dodávateľmi či servisnými firmami. Pre manažment je zasa zdrojom prehľadných informácií o štruktúre využívaných zariadení či výške vynaložených nákladov na ich údržbu a servis. Dôležitým prínosom je sledovanie strát v dôsledku prestojov a analýza ich príčin, čo je jedným z kľúčových faktorov k zavedeniu Total Productive Maintenance (TPM). 

MaintPlan je dostupný aj zadarmo ako jednoužívateľská nesieťová verzia

MaintPlan CMMS

Business ReportCRM

Business Report je softvérové riešenie, ktoré Vám prináša nové možnosti pre optimalizáciu a zlepšovanie Vašich obchodných, servisných či marketingových procesov. Pre vrcholový manažment je zdrojom informácií o aktivitách a úspešnosti obchodného tímu či o stave riešenia zákazníckych problémov. Pre obchodníkov, marketingových manažérov aj servisných technikov je zasa užitočnou pomôckou pri práci so zákazníkmi, obchodnými prípadmi a servisnými hláseniami vďaka sprístupneniu dôležitých informácií z rôznych zdrojov na jednom mieste.

Business Report je dostupný aj zadarmo ako jednoužívateľská nesieťová verzia.  

BusinessReport CRM

Vítame Vás na stránkach spoločnosti EasySoft!

9001%201000dpi

Zaoberáme sa vývojom CRM a CMMS informačných systémov a ich implementáciou u zákazníkov.

Našim cieľom je stať sa vyhľadávaným, spoľahlivým a uznávaným partnerom pre slovenské i zahraničné spoločnosti, ktoré hľadajú pre podporu svojich obchodných, marketingových či servisných procesov vhodné softvérové nástroje.